Xem nhiều nhất

Chăn nuôi > Nuôi tằm lớn trên nền nhà

Nuôi tằm lớn trên nền nhà (25/08/2014)
Thể loại : Phim

Giới thiệu mô hình nuôi tằm lớn trên nền nhà tiết kiệm lá dâu, công lao động cho người dân, giảm chi phí sản xuất, năng suất tăng. Hướng dẫn kỹ thuật nuôi tằm hai giai đoạn trong đó có giai đoạn nuôi tằm lớn trên nền nhà.

Lượt xem : 2487
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Nuôi tằm lớn trên nền nhà

Bạn đã xem chưa