Xem nhiều nhất

Thủy - Hải sản > Nuôi trồng thủy sản theo ViepGap

Nuôi trồng thủy sản theo ViepGap (26/08/2014)
Thể loại : Phim

Giới thiệu quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGap) nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm, giảm thiểu dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái, đảm bảo các vấn đề xã hội, và nguồn gốc sản phẩm. 

Lượt xem : 1621
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Nuôi trồng thủy sản theo ViepGap

Bạn đã xem chưa