Xem nhiều nhất

Môi trường > Phân loại xử lý rác thải nông thôn tại các hộ gia đình

Phân loại xử lý rác thải nông thôn tại các hộ gia đình (28/05/2019)
Thể loại : Phim

Giải pháp phân lọai rác thải nông thôn tại các hộ gia đình giúp tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường và nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường nông thôn.

Lượt xem : 207
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Phân loại xử lý rác thải nông thôn tại các hộ gia đình

Bạn đã xem chưa