Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Phát triển kinh tế tri thức trong nông nghiệp: Vai trò của các đề tài khoa học

Phát triển kinh tế tri thức trong nông nghiệp: Vai trò của các đề tài khoa học (30/12/2013)
Thể loại : Tài liệu

Nền kinh tế tri thức và phát triển kinh tế tri thức trong nông nghiệp. Việc ứng dụng kết quả của những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ trong trồng trọt chăn nuôi. Giới thiệu một số mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học như: sử dụng phân vi sinh, giá thể dinh dưỡng trong trồng trọt, chế phẩm sinh học, đệm lót sinh thái trong chăn nuôi gia súc gia cầm.

Lượt xem : 2138
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Tài liệu Phát triển kinh tế tri thức trong nông nghiệp: Vai trò của các đề tài khoa học

Bạn đã xem chưa