Xem nhiều nhất

Chăn nuôi > Quy trình sản xuất lụa tơ tằm

Quy trình sản xuất lụa tơ tằm (17/07/2020)
Thể loại : Phim

Tìm hiểu về lụa tơ tằm và quy trình sản xuất lụa tơ tằm gồm các bước: chăn tằm, tằm nhả tơ tạo kén, gỡ kén và ươm tơ, xe sợi dệt lụa.

Lượt xem : 163
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Quy trình sản xuất lụa tơ tằm

Bạn đã xem chưa