Xem nhiều nhất

Trồng trọt > Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap

Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap (18/04/2017)
Thể loại : Phim

Giới thiệu quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Viet Gap: chọn đất trồng, nguồn nước tưới, chọn giống, phân bón, phòng trừ sâu bệnh hại cho rau an toàn theo hướng IBM

Lượt xem : 1517
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap

Bạn đã xem chưa