Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2018

Sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2018 (14/05/2019)
Thể loại : Phim

Điểm lại các sự kiện khoa học và công nghệ năm 2018: 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 18-NQ/TU, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm đặc sản, đặc thù, triển lãm Kết quả nghiên cứu KH&CN vùng Đồng bằng sông Hồng và Techfest Hai Phong 2018, đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động KH&CN quận huyện, nhiều nhiệm vụ khoa học có tính ứng dụng cao…

Lượt xem : 214
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2018

Bạn đã xem chưa