Xem nhiều nhất

Nông - Lâm - Ngư nghiệp khác > Thành công của nông nghiệp Nhật Bản đến từ đâu – Tập 1

Thành công của nông nghiệp Nhật Bản đến từ đâu – Tập 1 (16/03/2016)
Thể loại : Phim

Tóm tắt: Giới thiệu những thành công của nền nông nghiệp Nhật Bản dựa trên các yếu tố: chính sách đúng đắn của chính phủ, của hợp tác xã quản lý nông dân, ứng dụng cơ khí hóa vào sản xuất nông nghiệp

Lượt xem : 555
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Thành công của nông nghiệp Nhật Bản đến từ đâu – Tập 1

Bạn đã xem chưa