Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Triển khai Nghị Quyết 08 xuống cơ sở: Các Sở, ngành

Triển khai Nghị Quyết 08 xuống cơ sở: Các Sở, ngành (29/08/2014)
Thể loại : Phim

Giới thiệu về hoạt động KHCN trong các sở, ngành. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển KH&CN tại các Sở, ngành. Để KH&CN thực sự trở thành động lực then chốt của sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển Sở, ngành với chức năng là đơn vị quản lý đóng vai trò thực sự then chốt trong việc đưa Hải Phòng tiến mạnh, tiến xa trong  công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

Lượt xem : 824
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Triển khai Nghị Quyết 08 xuống cơ sở: Các Sở, ngành

Bạn đã xem chưa