Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Triển khai nghị quyết 08 của Thành ủy và HĐND về phát triển Khoa học Công nghệ xuống cơ sở_Phần 1

Triển khai nghị quyết 08 của Thành ủy và HĐND về phát triển Khoa học Công nghệ xuống cơ sở_Phần 1 (30/12/2013)
Thể loại : Phim

Kết quả thực hiện triển khai Nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Vai trò của vị trí của Khoa học Công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội và kết quả triển khai thực hiện  Nghị quyết 08 trong ứng dụng Khoa học Công nghệ  phát triển kinh tế xã hội, chính quyền điện tử tại Ngô Quyền và  tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng trọt chăn nuôi, xây dựng nền nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường tại huyện An Lão.

Lượt xem : 997
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Triển khai nghị quyết 08 của Thành ủy và HĐND về phát triển Khoa học Công nghệ xuống cơ sở_Phần 1

Bạn đã xem chưa