Xem nhiều nhất

Chuyên mục KHCN và cuộc sống trên truyền hình > Triển khai nghị quyết 08 của Thành ủy và HĐND về phát triển Khoa học Công nghệ xuống cơ sở_Phần 2

Triển khai nghị quyết 08 của Thành ủy và HĐND về phát triển Khoa học Công nghệ xuống cơ sở_Phần 2 (13/01/2014)
Thể loại : Phim

Kết quả thực hiện triển khai Nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại các tổ chức Khoa học và Công nghệ. Giới thiệu hiện trạng và các giải pháp phát triển các tổ chức Khoa học và Công nghệ.

Lượt xem : 795
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Triển khai nghị quyết 08 của Thành ủy và HĐND về phát triển Khoa học Công nghệ xuống cơ sở_Phần 2

Bạn đã xem chưa