Xem nhiều nhất

Trồng trọt > Trồng lan - Mô hình nông nghiệp đô thị

Trồng lan - Mô hình nông nghiệp đô thị (16/01/2015)
Thể loại : Phim

Giới thiệu mô hình trồng lan - mô hình nông nghiệp đô thị cao lợi nhuận lớn: hệ thống nước tưới, nguồn giống, kỹ thuật cấy mô, kỹ thuật nhà lưới, phương pháp phòng trừ sâu bệnh dịch hại,...

Lượt xem : 1667
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Trồng lan - Mô hình nông nghiệp đô thị

Bạn đã xem chưa