Xem nhiều nhất

Chăn nuôi > Xử lý môi trường chăn nuôi gia súc gia cầm

Xử lý môi trường chăn nuôi gia súc gia cầm (23/02/2016)
Thể loại : Phim

Hướng dẫn các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi và cải thiện môi trường chăn nuôi gia súc gia cầm: lựa chọn vị trí nuôi và mật độ nuôi phù hợp, ủ phân bón bằng hầm biogas, chăn nuôi trên đệm lót sinh học, xử lý chất thải trước khi đưa ra môi trường,…

Lượt xem : 1080
+ Xem nhanh hơn với trình duyệt Firefox + Chrome
Bình luận về Phim Xử lý môi trường chăn nuôi gia súc gia cầm

Bạn đã xem chưa