Untitled Document
Hôm nay, 23/7/2024
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
 
      

TÌM KIẾM ĐƠN GIẢN

      
      

Hướng dẫn tìm kiếm:

1. Nhập thông tin cần tìm vào ô trống (không phân biệt chữ hoa chữ thường).  Ví dụ nghiên cứu # dầu mỏ có nghĩa là tìm trong mọi trường vừa có từ nghiên cứu vừa có từ dầu mỏ
2. Dấu # được qui định là toán tử AND dấu $ được qui định là toán tử OR
3. Nhấn nút Tìm kiếm (hoặc nhấn phím Enter)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)