Untitled Document
Hôm nay, 25/10/2020
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Đánh giá thực trạng trầm cảm sau sinh tại Hải Phòng, đề xuất giải pháp phòng ngừa và can thiệp (17/9/2020)

Nghiên cứu xác định tỷ lệ trầm cảm sau sinh và các yếu tố nguy cơ dẫn đến trầm cảm sau sinh với quy mô 1000 sản phụ. Đánh giá thực trạng chăm sóc, phòng ngừa điều trị trầm cảm sau sinh: đánh giá thực trạng chăm sóc, phòng ngừa điều trị trầm cảm sau sinh với quy mô điều tra 15 bệnh viện, 30 trạm y tế xã phường trên địa bàn thành phố. Đánh giá kiến thức, thái độ của nhân viên y tế và trầm cảm sau sinh ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

>> Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng (17/9/2020)

>> Nghiên cứu sử dụng tro bay nguyên khai nhà máy nhiệt điện Hải Phòng làm phụ gia khoáng cải thiện tính chất bê tông khối lớn (17/9/2020)

>> Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý kinh tế phi chính thức trên địa bàn Hải Phòng (10/7/2020)

>> Nghiên cứu các giải pháp phát triển vận tải thủy nội địa phục vụ giải tỏa hàng hóa qua cảng tại Hải Phòng (7/7/2020)

>> Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao đạo đức nhà giáo trong các trường phổ thông ở Hải Phòng (7/7/2020)

>> Nghiên cứu ứng dụng thanh polymer cốt sợi thủy tinh trong việc sản xuất cấu kiện bê tông phục vụ công trình kè bờ sông và hồ tại Hải Phòng (7/7/2020)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)