Untitled Document
Hôm nay, 4/2/2023
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Giải pháp bảo tồn và phát triển nghề gốm Dưỡng Động tại Thủy Nguyên, Hải Phòng (13/6/2022)

Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nghề gốm Chu Đậu, gốm Thổ Hà, gốm làng Ngòi. Thực trạng gốm Dưỡng Động tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Giải pháp bảo tồn, phát triển nghề gốm Dưỡng Động tại Thủy Nguyên, Hải Phòng ...


 Xem tóm tắt

Nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng (13/6/2022)

Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm của các trang thông tin điện tử. Kinh nghiệm từ hoạt động của các trang thông tin điện tử trong nước và Hải Phòng. Thực trạng hoạt động cổng thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng. Định hướng, mục tiêu phát triển và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cổng thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

>> Nghiên cứu biến động các hệ sinh thái bãi bồi cửa sông ven biển Hải Phòng (13/6/2022)

>> Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn loài Thạch sùng mí Cát Bà (Goniurosaurus catbaenis) tại Vườn Quốc gia Cát Bà (13/6/2022)

>> Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lễ hội tuyền thống danh tướng Phạm Tử Nghi trên địa bàn quận Lê Chân (13/6/2022)

>> Nghiên cứu tạo thư viện chứng dương cho xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện các đột biến gen phục vụ chuẩn đoan Thalassemia (13/6/2022)

>> Nghiên cứu thuần hóa và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá đối mục (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) trong ao đầm nước ngọt tại Hải Phòng (13/6/2022)

>> Nghiên cứu ứng dụng một số Maeker sinh học trong chuẩn đoán sớm, tiên lượng nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (13/6/2022)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)