Untitled Document
Hôm nay, 16/7/2024
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Hải Phòng

Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về vấn đề có liên quan. Đánh giá thực trạng và dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ...


 Xem tóm tắt

Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Liên Khê” cho sản phẩm quả na, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể “Liên Khê”. Xây dựng và vận hành mô hình quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Liên Khê” cho sản phẩm quả na, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Phát triển thị trường cho sản phẩm quả na xã Liên Khê mang nhãn hiệu tập thể. Tăng cường, nâng cao năng lực cho các tác nhân tham gia mô ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

>> Nghiên cứu chế tạo máy ép định hình và xây dựng quy trình sản xuất túi, khay đựng thực phẩm từ bẹ chuối, bẹ cau (26/7/2023)

>> Nghiên cứu chế tạo vật liệu trên cơ sở graphene để hấp phụ các chất hữu cơ dễ bay hơi trong khí thải ở một số cơ sở công nghiệp (26/7/2023)

>> Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng (26/7/2023)

>> Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng (26/7/2023)

>> Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát huy nguồn lực của người Hải Phòng ở nước ngoài (26/7/2023)

>> Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Ngũ Linh Từ trên địa bàn huyện Tiên Lãng (26/7/2023)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)