Untitled Document
Hôm nay, 22/3/2019
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Đánh giá tiềm năng ứng dụng các công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời tại đảo Cát Bà, Hải Phòng (7/1/2019)

Nghiên cứu tổng quan các vấn đề có liên quan. Đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng tại đảo Cát Bà. Nghiên cứu tiềm năng ứng dụng năng lượng mặt trời Cát Bà. Nghiên cứu đề xuất giải pháp, công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời mặt trời đảo Cát Bà ...


 Xem tóm tắt

Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của thành phố Hải Phòng (7/1/2019)

Nghiên cứu tổng quan những vấn đề lý luận và kinh nghiệm có liên quan. Đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của thành phố Hải Phòng. Những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội thành phố. Đề xuất các sản phẩm du lịch đặc thù của thành phố Hải Phòng. Đề xuất các giải pháp ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

>> Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đốt các tổn thương ác tính ở gan bằng vi sóng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng (7/1/2019)

>> Nghiên cứu xây dựng mô hình Dược lâm sàng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (7/1/2019)

>> Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm thức ăn bổ sung giàu axit béo từ vi tảo biển Chaetoceros calcirans và Nannochloropsis oculata phục vụ sản xuất giống thủy sản (7/1/2019)

>> Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây Ba Kích tím (Morinda officinalis How) dưới tán rừng tại núi Thiên Văn, quận Kiến An, Hải Phòng (7/1/2019)

>> Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật nhân giống 2 loài lan dược liệu (Lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus) và Lan Thạch Hộc Tía (Dendrobium offcinale Kimura et Migo)) tại Hải Phòng (7/1/2019)

>> Nghiên cứu chuyển đổi giới tính cá bống bớp (Bostricthys sinensis Lacépède, 1801) giống tại Hải Phòng. (5/1/2019)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)