Untitled Document
Hôm nay, 12/4/2021
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng hệ thống lọc tuần hoàn (RAS) phù hợp với điều kiện vùng ven biển Hải Phòng (8/4/2021)

Nghiên cứu thiết kết mô hình lý thuyết nuôi tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ lọc tuần hoàn. Nghiên cứu xây dựng quy trình thuyết nuôi tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ lọc tuần hoàn. Đánh giá hiệu quả và hoàn thiện mô hình lý thuyết nuôi tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ lọc tuần hoàn. Thử nghiệm và hoàn thiện mô hình thực tế. trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả của mô hình ...


 Xem tóm tắt

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất gạch lát có tính năng thoát nước (8/4/2021)

Nghiên cứu tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất gạch lát có tính năng thoát nước. Sản xuất và thi công thử nghiện. Hoàn thiện các quy trình sản xuất và thi công ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

>> Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi tôm càng xanh (Marcobrachium rosenbergii) toàn đực hai giai đoạn tại Hải Phòng (8/4/2021)

>> Những sự kiện lịch sử Hải Phòng (1888-2018) (8/4/2021)

>> Văn hóa dân gian trên địa bàn huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng (8/4/2021)

>> Xây dựng mô hình sản xuất hoa Tulip (Tulipa chất lượng cao tại xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) (8/4/2021)

>> Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật Probiotic bổ sung vào thức ăn chăn nuôi gà, ứng dụng chế phẩm sinh học Neo-Polymic xử lý môi trường nước ao nuôi cá xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng (8/4/2021)

>> Chuyển đổi số tại Hải Phòng đến năm 2025, định hướng 2030 (11/3/2021)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)