Untitled Document
Hôm nay, 22/11/2017
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu chế tạo gạch không nung phức hình từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu kè mái đất công trình xây dựng (30/10/2017)

Nghiên cứu tổng quan về vật liệu kè mái đất công trình. Nghiên cứu thiết kế hình dạng, thiết kế cấp phối gạch không nung phức hình kè mái đất công trình xây dựng. Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất thử nghiệm gạch không nung phức hình. Nghiên cứu đề xuất quy trình thi công gạch không nung phức hình trong kè mái đất công trình xây dựng ...


 Xem tm t?t

Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng con người Hải Phòng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (30/10/2017)

Khái quát thực trạng xây dựng con người Hải Phòng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tìm hiểu những yêu cầu đặt ra đối với xây dựng con người Hải Phòng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đưa ra một số khuyến nghị về định hướng và giải pháp cơ bản xây dựng con người Hải Phòng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc ...


 Xem tm t?t

Cc KQNC khc:

? Nghiên cứu xây dựng luận cứ phục vụ lập qui hoạch các bãi đổ bùn cát do nạo vét trên địa bàn Hải Phòng (30/10/2017)

? Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền xử lý rơm rạ và đóng bịch nấm tự động phục vụ sản xuất nấm ăn cho các hộ trồng nấm tại Hải Phòng. (30/10/2017)

? Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ xử lý và bảo quản mực ống trên tàu khai thác xa bờ tại Hải Phòng (30/10/2017)

? Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố Hải Phòng (16/10/2017)

? Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các xã phục vụ xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng (4/8/2017)

? Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nội soi tán ngược dòng tán sỏi niệu quản bằng Holmium Laser tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (4/8/2017)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)