Untitled Document
Hôm nay, 19/7/2019
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu bằng công nghệ biến tính trong môi trường siêu âm để xử lý kim loại nặng trong nước (10/5/2019)

Nghiên cứu tổng quan lý thuyết về vật liệu vỏ trấu, các phương pháp biến tính bằng hóa chất và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến tính, sóng siêu âm và ảnh hưởng của nó đến quá trình biến tính. Thu thập mẫu vỏ trấu tại 5 huyện của Hải Phòng; xác định hàm lượng kim loại nặng có trong mẫu vỏ trấu thu thập. Thực nghiệm việc biến tính vỏ trấu bằng axit sulfuric trong môi trường siêu âm và phân tích ...


 Xem tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường khu vực Khu Công nghiệp Đình Vũ với khả năng tiếp nhận các dự án hóa chất, hóa dầu (10/5/2019)

Nghiên cứu tổng quan về sức tải môi trường và khu công nghiệp hóa chất, hóa dầu Đình Vũ. Đánh giá cơ sở hạ tầng và dự báo tải lượng phát thải Khu Công nghiệp Đình Vũ, tập trung vào khu hóa chất, hóa dầu. Đánh giá hiện trạng môi trường và khả năng lan truyền chất ô nhiễm trong không khí, trong thủy vực từ các nhà máy trong Khu Công nghiệp Đình Vũ. Đánh giá sức chịu tải môi trường Khu Công nghiệp Đình ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

>> Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương cho học sinh phổ thông Hải Phòng (10/5/2019)

>> Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm hệ thống thiết bị chống ăn mòn catôt sử dụng dòng điện ngoài để bảo vệ vỏ tàu biển đạt tiêu chuẩn TCVN 6051:1995 (10/5/2019)

>> Nghiên cứu xây dựng CSDL Thông tin Khoa học và Công nghệ tổng hợp phục vụ công tác quản lý nhà nước về KH&CN tại thành phố Hải Phòng gắn với CSDL quốc gia về Khoa học và Công nghệ (10/5/2019)

>> Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái (Trochus maculatus Linnaeus, 1758) tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ (10/5/2019)

>> Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Neo – Polynut bổ sung vào thức ăn và chế phẩm Neo – Polymic xử lý môi trường nước ao nuôi cá Vược tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên (10/5/2019)

>> Đánh giá tiềm năng ứng dụng các công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời tại đảo Cát Bà, Hải Phòng (7/1/2019)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)