Untitled Document
Hôm nay, 12/7/2020
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý kinh tế phi chính thức trên địa bàn Hải Phòng (10/7/2020)

Cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế phi chính thức và quản lý kinh tế phi chính thức. Thực trạng hoạt động và quản lý kinh tế phi chính thức trên địa bàn Hải Phòng. Cơ sở dự báo xu hướng hoạt động của kinh tế phi chính thức trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đề xuất các nhóm giải pháp quản lý kinh tế phi chính thức, nhóm giải pháp hỗ trợ kinh tế phi chính thức, nhóm giải ...


 Xem tóm tắt

Nghiên cứu các giải pháp phát triển vận tải thủy nội địa phục vụ giải tỏa hàng hóa qua cảng tại Hải Phòng (7/7/2020)

Tiến hành đánh giá thực trạng phát triển vận tải thủy nội địa phục vụ giải tỏa hàng hóa qua cảng tại Hải Phòng. Đề xuất giải pháp phát triển vận tải thủy nội địa phục vụ giải tỏa hàng hóa qua cảng tại Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

>> Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao đạo đức nhà giáo trong các trường phổ thông ở Hải Phòng (7/7/2020)

>> Nghiên cứu ứng dụng thanh polymer cốt sợi thủy tinh trong việc sản xuất cấu kiện bê tông phục vụ công trình kè bờ sông và hồ tại Hải Phòng (7/7/2020)

>> Đánh giá tổng thể chất lượng môi trường nước tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững (3/6/2020)

>> Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột thịt xương và mùn hữu cơ từ phế phụ phẩm thực phẩm (3/6/2020)

>> Giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo tại Hải Phòng (31/12/2019)

>> Nghiên cứu luận cứ xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm khoa học và công nghệ vùng duyên hải Bắc bộ (31/12/2019)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)