Untitled Document
Hôm nay, 28/5/2023
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Đánh giá tải lượng và vận chuyển chất gây ô nhiễm từ thượng nguồn đến các sông lớn tại Hải Phòng (10/3/2023)

Nghiên cứu tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan. Đánh giá hiện trạng địa hình, thủy văn, môi trường nước của 5 sông lớn tại Hải Phòng (Bạch Đằng, Cấm, Lạch Tray, Văn Úc và Thái Bình). Phân tích đánh giá tải lượng chất ô nhiễm từ phía thượng nguồn vào sông lớn tại Hải Phòng. Phân tích đánh giá tải lượng ô nhiễm qua các mặt cắt hạ lưu 5 sông lớn tại Hải Phòng. Nghiên cứu thiết lập ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

>> Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện dịch vụ hành chính công ở thành phố Hải Phòng (10/3/2023)

>> Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tại thành phố Hải Phòng (10/3/2023)

>> Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường, tăng cường hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch Hải Phòng đến năm 2030 (10/3/2023)

>> Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm sơn phủ gầm ô tô phù hợp điều kiện Việt Nam (10/3/2023)

>> Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ biên soạn biên niên sự kiện lịch sử Hải Phòng (10/3/2023)

>> Nghiên cứu tạo thư viện chứng dương cho xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện các đột biến gen phục vụ chuẩn đoán Thalassemia (10/3/2023)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)