Untitled Document
Hôm nay, 10/4/2020
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo tại Hải Phòng (31/12/2019)

Đổi mới sáng tạo, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu và vấn đề cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Thực trạng chỉ số đối mới sáng tại tại Hải Phòng. Mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng. ...


 Xem tóm tắt

Nghiên cứu luận cứ xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm khoa học và công nghệ vùng duyên hải Bắc bộ (31/12/2019)

Nghiên cứu một số vấn đề chung về vùng duyên hải Bắc Bộ và trung tâm KH&CN vùng.Những yêu cầu đặt ra đối với Hải Phòng để trở thành trung tâm KH&CN vùng duyên hải Bắc Bộ (về tầm ảnh hưởng, khả năng lan tỏa và định hướng, dẫn dắt toàn vùng).Nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển Hải Phòng thành trung tâm KH&CN vùng duyên hải Bắc Bộ. ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

>> Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nồi hơi đốt nhiên liệu phế liệu trong ngành công nghiệp may mặc cókhí thải đạt tiêu chuẩn môi trường (31/12/2019)

>> Nghiên cứu sự lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con và đề xuất một số giải pháp can thiệp (31/12/2019)

>> Xây dựng đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp thành phố đến năm 2025 (31/12/2019)

>> Xây dựng mô hình sản xuất lúa nếp xoắn Tân Trào thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy,thành phố Hải Phòng (31/12/2019)

>> Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với hoạt động tư pháp tại Hải Phòng (4/12/2019)

>> Nghiên cứu sản xuất sơn bột tĩnh điện MDF trên dây chuyền hiện có của Côngtycổ phần Sơn Hải Phòng số 2 (4/12/2019)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)