Untitled Document
Hôm nay, 19/1/2021
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Đề xuất giải pháp bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030 (15/1/2021)

Nghiên cứu tổng quan về bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị lễ hội truyền thống, các công trình nghiên cứu, kinh nghiệm có liên quan. Đánh giá thực trạng lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Thực trạng số lượng, loại hình, giá trị, nguồn gốc hình thành, nội dung, nghi thức, cách thức tổ chức lễ hội truyền thống. Đánh giá thực trạng bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị lễ hội truyền thống ...


 Xem tóm tắt

Nghiên cứu môi trường và đa dạng sinh học trong các hang ngầm và hồ nước mặn khu vực Cát Bà nhằm bảo tồn và phát triển du lịch (15/1/2021)

Đánh giá tổng quan về môi trường nước biển và đa dạng sinh học biển quần đảo Cát Bà và trong các hang ngầm, hồ nước mặn. Tìm hiểu các đặc điểm tự nhiên của các hang ngầm và hồ nước mặn khu vực Cát Bà. Xây dựng bản đồ vị trí các hang ngầm và hồ nước mặn khu vực Cát Bà. Đánh giá chất lượng môi trường nước trong các hàng ngầm và hồ nước mặn khu vực Cát Bà. Nghiên cứu về động thực vật phù du, động vật ...


 Xem tóm tắt

Các KQNC khác:

>> Xây dựng mô hình sản xuất cà chua theo tiêu chuẩn VietGAP gắn truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng (15/1/2021)

>> Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm chân vịt hai bước nhằm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu cho tàu các đánh bắt xa bờ của Hải Phòng. (10/11/2020)

>> Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cá vược xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (10/11/2020)

>> (17/9/2020)

>> Đánh giá thực trạng trầm cảm sau sinh tại Hải Phòng, đề xuất giải pháp phòng ngừa và can thiệp (17/9/2020)

>> Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn thành phố Hải Phòng (17/9/2020)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)