Untitled Document
Hôm nay, 16/7/2024
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Đánh giá tải lượng và vận chuyển chất gây ô nhiễm từ thượng nguồn đến các sông lớn tại Hải Phòng / TS. Vũ Duy Vĩnh (ch? nhi?m ?? ti) , ThS. Nguyễn Minh Hải, ThS. Nguyễn Đức Thọ, TS. Đỗ Thị Thu Hương, TS. Cao Thị Thu Trang, ThS. Trần T Hương Giang, ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, TS. Lê Văn Nam, ThS. Phạm Thị Kha, ThS. Đinh Hải Ngọc. - Hải Phòng: Viện Tài nguyên và Môi trường Biển, 2022. - 195 tr.+ phụ lục

Nghiên cứu tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan. Đánh giá hiện trạng địa hình, thủy văn, môi trường nước của 5 sông lớn tại Hải Phòng (Bạch Đằng, Cấm, Lạch Tray, Văn Úc và Thái Bình). Phân tích đánh giá tải lượng chất ô nhiễm từ phía thượng nguồn vào sông lớn tại Hải Phòng. Phân tích đánh giá tải lượng ô nhiễm qua các mặt cắt hạ lưu 5 sông lớn tại Hải Phòng. Nghiên cứu thiết lập và hiệu chỉnh mô hình thủy động lực, chất lượng nước, vận chuyển trầm tích và chất gây ô nhiễm 5 sông lớn tại Hải Phòng. Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước 5 sông lớn tại Hải Phòng.

Ngy nh?p tin: (26/7/2023)


Các KQNC khác:

>> Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Liên Khê” cho sản phẩm quả na, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (26/7/2023)

>> Nghiên cứu chế tạo máy ép định hình và xây dựng quy trình sản xuất túi, khay đựng thực phẩm từ bẹ chuối, bẹ cau (26/7/2023)

>> Nghiên cứu chế tạo vật liệu trên cơ sở graphene để hấp phụ các chất hữu cơ dễ bay hơi trong khí thải ở một số cơ sở công nghiệp (26/7/2023)

>> Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng (26/7/2023)

>> Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng (26/7/2023)

>> Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát huy nguồn lực của người Hải Phòng ở nước ngoài (26/7/2023)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)