Untitled Document
Hôm nay, 23/5/2022
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu chế tạo bê tông siêu đông cứng nhanh, chống ăn mòn cốt thép cho các công trình ven biển Hải Phòng / KS. Ngô Văn Đạt (ch? nhi?m ?? ti) , PGS.TS. Phạm Toàn Đức, KS. Bùi Ngọc Tuấn, ThS. Ng Đức Lợi, ThS. Ng Quang Tuấn, ThS. Bùi Trường Giang, ThS. Ng Phan Anh, ThS. Trịnh Duy Thành, ThS. Ngô Thị Mỹ Hạnh. - Hải Phòng: Công ty cổ phần liên doanh bê tông Thành Hưng, 2021. - 79 tr.+ phụ lục

Tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết liên quan. Nghiên cứu chế tạo bê tông siêu đông cứng nhanh chống ăn mòn cốt thép. Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất và thi công bê tông siêu đông cứng nhanh, chống ăn mòn cốt thép. Đánh giá hiệu quả kinh tế sản phẩm bê tông siêu đông cứng nhanh chống ăn mòn cốt thép với các sản phẩm hiện có trên thị trường.

Ngy nh?p tin: (1/6/2021)


Các KQNC khác:

>> Nghiên cứu mô hình bệnh tật người cao tuổi tại Hải Phòng, các yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp (11/8/2021)

>> Nghiên cứu ứng dụng chỉ số đánh giá độ đau trong gây mê cân bằng ở các bệnh nhân được phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (11/8/2021)

>> Xây dựng ứng dụng THPLive trên các thiết bị di động thông minh cung cấp nội dung số và tiếp nhận tin bài từ cộng đồng (11/8/2021)

>> Nghiên cứu chế tạo bê tông siêu đông cứng nhanh, chống ăn mòn cốt thép cho các công trình ven biển Hải Phòng (1/6/2021)

>> Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (1/6/2021)

>> Nghiên cứu mô hình bệnh tật người cao tuổi tại Hải Phòng, các yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp (1/6/2021)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)