Untitled Document
Hôm nay, 23/5/2022
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 / TS. Nguyễn Quốc Tuấn (ch? nhi?m ?? ti) , TS. Nguyễn Văn Hưởng, ThS. Lê Thị Thu Thảo, TS. Hoàng Xuân Nghĩa, TS. Hoàng Minh Đức, ThS. Trần Văn Xuân, TS. Nguyễn Thị My, ThS. Lê Khắc Nguyên Anh, ThS. Đào Thị Thanh, ThS. Trần Quang Vinh. - Hải Phòng: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, 2021. - 155 tr.+ phụ lục

Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng. Đề xuất một số giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngy nh?p tin: (1/6/2021)


Các KQNC khác:

>> Nghiên cứu mô hình bệnh tật người cao tuổi tại Hải Phòng, các yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp (11/8/2021)

>> Nghiên cứu ứng dụng chỉ số đánh giá độ đau trong gây mê cân bằng ở các bệnh nhân được phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (11/8/2021)

>> Xây dựng ứng dụng THPLive trên các thiết bị di động thông minh cung cấp nội dung số và tiếp nhận tin bài từ cộng đồng (11/8/2021)

>> Nghiên cứu chế tạo bê tông siêu đông cứng nhanh, chống ăn mòn cốt thép cho các công trình ven biển Hải Phòng (1/6/2021)

>> Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (1/6/2021)

>> Nghiên cứu mô hình bệnh tật người cao tuổi tại Hải Phòng, các yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp (1/6/2021)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)