Untitled Document
Hôm nay, 5/10/2023
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.XH.2021.861 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ biên soạn biên niên sự kiện lịch sử Hải Phòng 
  Cơ quan chủ trì Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài ThS. Đoàn Thị Thu 
  Cán bộ phối hợp ThS. Nguyễn T Hồng Nhung, ThS. Trần Thị Phượng, ThS. Lê Thị Thu Giang, TS. Nguyễn Đình Hoàng, ThS. Ng Thị Hằng Phương 
  Lĩnh vực nghiên cứu 60101. Lịch sử Việt Nam 
  Thời gian bắt đầu 10/2021 
  Thời gian kết thúc 9/2022 
  Năm viết báo cáo 2022 
  Nơi viết báo cáo Hải Phòng 
  Kinh phí
  Số trang 103 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan. Thực tiễn và kinh nghiệm biên soạn biên niên sự kiện lịch sử củ một số tỉnh, thành phố và Hải Phòng. Nghiên cứu đề xuất nội dung và phương pháp biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử Hải Phòng 
  Từ khoá Biên soạn, Biên niên, Sự kiện lịch sử Hải Phòng 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng – BC00595 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)