Untitled Document
Hôm nay, 16/7/2024
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.XH. 2021.891 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tại thành phố Hải Phòng 
  Cơ quan chủ trì Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài ThS. Bùi Trung Tiến 
  Cán bộ phối hợp CN. Nguyễn T Thu Huyền, CN. Trần T Hồng Vân, CN. Đào Chung Kiên, ThS. Đỗ Thị Hồng Ý 
  Lĩnh vực nghiên cứu 50699. Khoa học chính trị khác 
  Thời gian bắt đầu 6/2022 
  Thời gian kết thúc 11/2022 
  Năm viết báo cáo 2022 
  Nơi viết báo cáo Hải Phòng 
  Kinh phí
  Số trang 210 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Tổng quan các vấn đề lý luận và kinh nghiệm có liên quan. Đánh giá thực trạng thực hiện dân chủ theo phương châ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với “dân thụ hưởng” tại thành phố Hải Phòng. Dự báo tình hình và một số yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” tại thành phố Hải Phòng trong thời gian tới. Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” 
  Từ khoá Dân chủ, Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân thụ hưởng 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng – BC00596 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)