Untitled Document
Hôm nay, 5/10/2023
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.XH.2021.863 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường, tăng cường hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch Hải Phòng đến năm 2030 
  Cơ quan chủ trì Sở Du lịch Hải Phòng 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài TS. Dương Đức Hùng 
  Cán bộ phối hợp Trần Hữu Hùng, Bùi Văn Hòa, Trần Văn Dũng, Phạm Thị Thanh Hiền, Hoàng Thị Thu Huyền, Phạm Thị Hà 
  Lĩnh vực nghiên cứu 50499. Xã hội học khác 
  Thời gian bắt đầu 10/2021 
  Thời gian kết thúc 12/2022 
  Năm viết báo cáo 2022 
  Nơi viết báo cáo Hải Phòng 
  Kinh phí
  Số trang 145 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Cơ sở lý luận về phát triển thị trường, hợp tác, quảng bá, xúc tiến du lịch. Thực trạng phát triển thị trường, hợp tác, quảng bá, xúc tiến du lịch Hải Phòng. Giải pháp phát triển thị trường, tăng cường hợp tá, quảng bá xúc tiến du lịch Hải Phòng 
  Từ khoá Hợp tác, Quảng bá, Xúc tiến du lịch, Ngành du lịch Hải Phòng 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng – BC00604 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)