Untitled Document
Hôm nay, 5/10/2023
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.MT.2020.852 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Đánh giá tải lượng và vận chuyển chất gây ô nhiễm từ thượng nguồn đến các sông lớn tại Hải Phòng 
  Cơ quan chủ trì Viện Tài nguyên và Môi trường Biển 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Duy Vĩnh 
  Cán bộ phối hợp ThS. Nguyễn Minh Hải, ThS. Nguyễn Đức Thọ, TS. Đỗ Thị Thu Hương, TS. Cao Thị Thu Trang, ThS. Trần T Hương Giang, ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, TS. Lê Văn Nam, ThS. Phạm Thị Kha, ThS. Đinh Hải Ngọc 
  Lĩnh vực nghiên cứu 10509. Các khoa học môi trường 
  Thời gian bắt đầu 12/2020 
  Thời gian kết thúc 12/2022 
  Năm viết báo cáo 2022 
  Nơi viết báo cáo Hải Phòng 
  Kinh phí
  Số trang 195 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Nghiên cứu tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan. Đánh giá hiện trạng địa hình, thủy văn, môi trường nước của 5 sông lớn tại Hải Phòng (Bạch Đằng, Cấm, Lạch Tray, Văn Úc và Thái Bình). Phân tích đánh giá tải lượng chất ô nhiễm từ phía thượng nguồn vào sông lớn tại Hải Phòng. Phân tích đánh giá tải lượng ô nhiễm qua các mặt cắt hạ lưu 5 sông lớn tại Hải Phòng. Nghiên cứu thiết lập và hiệu chỉnh mô hình thủy động lực, chất lượng nước, vận chuyển trầm tích và chất gây ô nhiễm 5 sông lớn tại Hải Phòng. Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước 5 sông lớn tại Hải Phòng. 
  Từ khoá Tải lượng, Ô nhiễm, Thượng nguồn, Sông lớn 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng – BC00605 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)