Untitled Document
Hôm nay, 28/11/2022
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.NN.2019.838 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn loài Thạch sùng mí Cát Bà (Goniurosaurus catbaenis) tại Vườn Quốc gia Cát Bà 
  Cơ quan chủ trì Vườn Quốc gia Cát Bà 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Văn Thương 
  Cán bộ phối hợp ThS. Nguyễn Xuân Khu, KS. Ngô Thị Thu Phương, ThS. Vũ Hồng Vân, Đỗ Thị Mai Hoa, ThS. Phạm Văn Phúc, ThS. Nguyễn Văn Dinh, KS. Nguyễn Nam Thắng, Nguyễn Thế Lực, Nguyễn Văn Thiết, ThS. Vũ Văn Hường, ThS. Vũ Hồng Vỹ 
  Lĩnh vực nghiên cứu 40202. Di truyền và nhân giống động vật nuôi 
  Thời gian bắt đầu 11/2019 
  Thời gian kết thúc 10/2021 
  Năm viết báo cáo 2021 
  Kinh phí
  Số trang 110 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quần thể Thạch sùng mí Cát Bà ( Goniurosaurus catbaenis) tại Vườn Quốc gia Cát Bà. Nghiên cứu xác định đặc điểm sinh thái, sinh học loài Thạch sùng mí Cát Bà ( Goniurosaurus catbaenis) tại Vườn Quốc gia Cát Bà. Nghiên cứu xác định và đánh giá các nhân tố đe dọa đối với loài Thạch sùng mí Cát Bà ( Goniurosaurus catbaenis) và sinh cảnh tại Vườn Quốc gia Cát Bà. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp bảo tồn loài Thạch sùng mí Cát Bà ( Goniurosaurus catbaenis) tại Vườn Quốc gia Cát Bà 
  Từ khoá Thạch sùng mí Cát Bà; Bảo tồn 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)