Untitled Document
Hôm nay, 28/11/2022
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.XH.2019.850 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lễ hội tuyền thống danh tướng Phạm Tử Nghi trên địa bàn quận Lê Chân 
  Cơ quan chủ trì UBND quận Lê Chân 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Văn Phiệt 
  Cán bộ phối hợp Phạm Việt Anh, Nguyễn T Phương Thảo, Vũ Thị Việt Hà, Nguyễn Hữu Đạt, Phạm Vũ Quyết, Đỗ Duy Tiến, Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Duy Ninh, Trần Thị Dịu, Phạm Minh Thế, Phùng Thị Thủy, Đỗ Lan Anh 
  Lĩnh vực nghiên cứu 60299. Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác 
  Thời gian bắt đầu 7/2020 
  Thời gian kết thúc 10/2021 
  Năm viết báo cáo 2021 
  Nơi viết báo cáo Hải Phòng 
  Kinh phí
  Số trang 210 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Tổng quan về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống, các công trình, kinh nghiệm có liên quan. Đánh giá thực trạng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lễ hội truyền thống danh tượng Phạm Tử Nghi. Đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống danh tướng Phạm Tử Nghi trên địa bàn quận Lê Chân đến năm 2030 
  Từ khoá Lễ hội truyền thống danh tướng Phạm Tử Nghi; Văn hoá lễ hội 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)