Untitled Document
Hôm nay, 28/11/2022
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Giải pháp bảo tồn và phát triển nghề gốm Dưỡng Động tại Thủy Nguyên, Hải Phòng 
  Cơ quan chủ trì Phòng Tư liệu và Nghiên cứu – Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Cơ sở 
  Chủ nhiệm đề tài ThS. Hoàng Quang Huy 
  Cán bộ phối hợp KS. Nguyễn Thùy Dương, CN. Nguyễn Thị Thơm, ThS. Lý Thị Quỳnh Trang, ThS. Nguyễn Thị Lan, CN. Vũ Đắc Việt 
  Lĩnh vực nghiên cứu 20510. Gốm 
  Thời gian bắt đầu 4/2021 
  Thời gian kết thúc 12/2021 
  Năm viết báo cáo 2021 
  Nơi viết báo cáo Hải Phòng 
  Kinh phí
  Số trang 121 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nghề gốm Chu Đậu, gốm Thổ Hà, gốm làng Ngòi. Thực trạng gốm Dưỡng Động tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Giải pháp bảo tồn, phát triển nghề gốm Dưỡng Động tại Thủy Nguyên, Hải Phòng 
  Từ khoá Nghề gốm, Gốm Dưỡng Động, Thủy Nguyên, Bảo tồn, Phát triển 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)