Untitled Document
Hôm nay, 28/5/2023
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.YD.2019.826 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu mô hình bệnh tật người cao tuổi tại Hải Phòng, các yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp 
  Cơ quan chủ trì Sở Y tế Hải Phòng 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài TS.Phạm Thu Xanh 
  Cán bộ phối hợp TS. Vũ Huy Thục, ThS. Vũ Thị Yến Minh, PGS.TS. Phạm Minh Khuê, TS. Đào Văn Tùng, ThS. Nguyễn Thu Hương, TS. Trịnh Viết Thông, TS. Đặng Quang Hưng, TS. Vũ Mạnh Tân 
  Lĩnh vực nghiên cứu 30301. Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..) 
  Thời gian bắt đầu 09/2019 
  Thời gian kết thúc 2/2021 
  Năm viết báo cáo 2021 
  Nơi viết báo cáo Hải Phòng 
  Kinh phí
  Số trang 113 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan. Nghiên cứu mô hình bệnh tật người cao tuổi tại Hải Phòng. Nghiên cứu xác định các yếu tố nguy cơ hình thành nên mô hình bệnh tật người cao tuổi. Đề xuất giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu các yếu tố nguy cơ hình thành bệnh tật người cao tuổi tại Hai Phòng. 
  Từ khoá Mô hình bệnh tật, Người cao tuổi 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng –BC00603 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)