Untitled Document
Hôm nay, 13/4/2024
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.XH.2021.878 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Ngũ Linh Từ trên địa bàn huyện Tiên Lãng 
  Cơ quan chủ trì UBND huyện Tiên Lãng 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Ngọc Huy 
  Cán bộ phối hợp Mai Đàm Thanh Vân, Bùi Văn Đồi, Phạm Văn Hải, Phạm Xuân Hòa, Phạm Văn Giang, Trần Đình Nhuận, Vũ Minh Đức, Hoàng Mạnh Đạt, Lương Quang Phược, Nguyễn Gội, Nguyễn Trọng Phịu, Uông Thị Thảo, Trần Thị Xi 
  Lĩnh vực nghiên cứu 50499. Xã hội học khác 
  Thời gian bắt đầu 12/2021 
  Thời gian kết thúc 12/2022 
  Năm viết báo cáo 2023 
  Nơi viết báo cáo Hải Phòng 
  Kinh phí
  Số trang 181 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị lễ hội truyền thống. Đánh giá thực trạng bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị Lễ hội Ngũ Linh Từ trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Ngũ Linh Từ trên địa bàn huyện Tiên Lãng. 
  Từ khoá Giá trị lễ hội; Lễ hội; Lễ hội Ngũ Linh Từ 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN Hải Phòng – BC00607 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)