Untitled Document
Hôm nay, 13/4/2024
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.XH.2020.851 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
  Cơ quan chủ trì Công an thành phố Hải Phòng 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Anh Quân, ThS. Nguyễn Đăng Trung, ThS. Trần Thành Trung, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trang 
  Lĩnh vực nghiên cứu 50499. Xã hội học khác 
  Thời gian bắt đầu 12/2020 
  Thời gian kết thúc 12/2022 
  Năm viết báo cáo 2023 
  Nơi viết báo cáo Hải Phòng 
  Kinh phí
  Số trang 144 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề cơ bản và tình hình, đặc điểm liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với người nước ngoài tại thành phố Hải Phòng. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với người nước ngoài tại thành phố Hải Phòng. Dự báo và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với người nước ngoài tại thành phố Hải Phòng. 
  Từ khoá Quản lý nhà nước; An ninh; Trật tự; Người nước ngoài; Thành phố Hải Phòng 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN Hải Phòng – BC00610 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)