Untitled Document
Hôm nay, 13/4/2024
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐATP.XH.2022.01 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Hải Phòng 
  Cơ quan chủ trì Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Văn An 
  Cán bộ phối hợp TS. Nguyễn Xuân Quang, CN. Nguyễn Thị Huyền Trang 
  Lĩnh vực nghiên cứu 50399. Các vấn đề khoa học giáo dục khác 
  Thời gian bắt đầu 7/2022 
  Thời gian kết thúc 3/2023 
  Năm viết báo cáo 2023 
  Nơi viết báo cáo Hải Phòng 
  Kinh phí
  Số trang 126 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về vấn đề có liên quan. Đánh giá thực trạng và dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030. 
  Từ khoá Nhân lực; Nhân lực khoa học và công nghệ; Đào tạo; Bồi dưỡng; Cách mạng công nghiệp lần thứ thư; CMCN 4.0 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN Hải Phòng – BC00611 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)