Untitled Document
Hôm nay, 13/4/2024
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.XH.2021.869 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát huy nguồn lực của người Hải Phòng ở nước ngoài 
  Cơ quan chủ trì Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Bích Dung 
  Cán bộ phối hợp ThS. Nguyễn Anh Tuân, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương, ThS. Trần Lê Thu Hằng, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai, ThS. Đỗ Quang Minh, ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương, ThS. Lê Thị Hạnh, CN. Mai Quang Thọ, ThS. Trần Ngọc Hương, ThS. Lê Ngọc Minh, CN. Nguyễn Tố Như 
  Lĩnh vực nghiên cứu 50401. Xã hội học nói chung 
  Thời gian bắt đầu 11/2021 
  Thời gian kết thúc 5/2023 
  Năm viết báo cáo 2023 
  Nơi viết báo cáo Hải Phòng 
  Kinh phí
  Số trang 130 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Nghiên cứu tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan. Đánh giá thực trạng nguồn lực người Hải Phòng ở nước ngoài (NHPONN), đánh giá thực trạng nhân tố ảnh hưởng, và phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút nguồn lực. Đánh giá thực trạng phát huy nguồn lực của NHPONN giai đoạn 2015-2020 về số lượng, điều kiện kinh tế, trình độ học vấn, quốc gia sinh sống, thực trạng huy động nguồn lực vật chất, bao gồm kiều hối, nguồn lực đầu tư, thương mại, xã hội-nhân đạo-từ thiện, và nguồn lực phi vật chất bao gồm: nguồn lực trí thức NHPONN, lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, quảng bá. Trên cơ sở việc dự báo tình hình quốc tế, trong nước, của thành phố, đề xuất các giải pháp phát huy nguồn lực của NHPONN giai đoạn đến năm 2030 với 7 nhóm giải pháp tương đồng với cấu trúc các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút được đề xuất đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 
  Từ khoá Nguồn lực; Người Hải Phòng ở nước ngoài 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN Hải Phòng – BC00615 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)