Untitled Document
Hôm nay, 23/5/2022
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.XH.2019.824 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
  Cơ quan chủ trì Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Quốc Tuấn 
  Cán bộ phối hợp TS. Nguyễn Văn Hưởng, ThS. Lê Thị Thu Thảo, TS. Hoàng Xuân Nghĩa, TS. Hoàng Minh Đức, ThS. Trần Văn Xuân, TS. Nguyễn Thị My, ThS. Lê Khắc Nguyên Anh, ThS. Đào Thị Thanh, ThS. Trần Quang Vinh 
  Lĩnh vực nghiên cứu 50499. Xã hội học khác 
  Thời gian bắt đầu 5/2019 
  Thời gian kết thúc 12/2020 
  Năm viết báo cáo 2021 
  Nơi viết báo cáo Hải Phòng 
  Kinh phí
  Số trang 155 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng. Đề xuất một số giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
  Từ khoá Công nghiệp hỗ trợ, Giải pháp phát triển 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng –BC00565 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)