Untitled Document
Hôm nay, 23/5/2022
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.YD.2019.839 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu ứng dụng chỉ số đánh giá độ đau trong gây mê cân bằng ở các bệnh nhân được phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 
  Cơ quan chủ trì Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài TS. Cao Thị Bích Hạnh 
  Cán bộ phối hợp BSCKII. Ngô Quốc Dinh, ThS. Vũ Thị Thanh Nga, BSCKI.Bùi Thu Hiền, BS. Nguyễn Thị Thu Phương, CN. Nguyễn T Hương Giang 
  Lĩnh vực nghiên cứu 30209. Gây mê 
  Thời gian bắt đầu 12/2019 
  Thời gian kết thúc 4/2021 
  Năm viết báo cáo 2021 
  Nơi viết báo cáo Hải Phòng 
  Kinh phí
  Số trang 108 tr.+ phụ lục 
  Tóm tắt Đánh giá thực trạng phương pháp đánh giá độ đau trong phẫu thuật hiện nay tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, liên hệ thực tế các bệnh viện tuyến trên. Xây dựng quy trình sử dụng Fentanyl theo thực hành lâm sàng đồng thời theo dõi chỉ số SPI và qNOX. Xay dựng quy trình ứng dụng chỉ số đánh giá độ đau SPI và qNOX trong gây mê cân bằng. Xác định các chỉ tiêu theo dõi độ đau trong các giai đoạn mê. Thực nghiệm quy trình sử dụng theo thực hành lâm sàng để đánh giá độ đau trong gây mê. Thực nghiệm quy trình ứng dụng chỉ số đánh giá độ đau SPI trong gây mê cân bằng. Thực nghiệm quy trình ứng dụng chỉ số đánh giá độ đau qNOX trong gây mê cân bằng. Hoàn thiện quy trình ứng dụng chỉ số đánh giá độ đau SPI trong gây mê cân bằng. Hoàn thiện quy trình ứng dụng chỉ số đánh giá độ đau qNOX trong gây mê cân bằng 
  Từ khoá Gây mê; Gây mê cân bằng; Độ đau gây mê 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin KH&CN TP Hải Phòng –BC00567 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)