Untitled Document
Hôm nay, 13/4/2024
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.YD.2021,882 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Đánh giá thực trạng tật khúc xạ và đề xuất các giải pháp can thiệp ở học sinh trung học cơ sở tại thành phố Hải Phòng 
  Cơ quan chủ trì Bệnh viện Mắt Hải Phòng 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Cơ quan quản lý đề tài Sở Y tế Hải Phòng 
  Chủ nhiệm đề tài TS. Phan Huy Thục 
  Lĩnh vực nghiên cứu 30222. Nhãn khoa. Bệnh mắt 
  Thời gian bắt đầu 12/2022 
  Thời gian kết thúc 3/2021 
  Kinh phí 1083.147 
  Tóm tắt Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về vấn đề có liên quan. Đánh giá thực trạng tật khúc xạ ở học sinh trung học cơ sở tại Hải Phòng. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ đến tật khúc xạ ở học sinh trung học cơ sở. 
  Từ khoá Tật khúc xạ; Giải pháp can thiệp; Học sinh trung học cơ sở 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)