Untitled Document
Hôm nay, 13/4/2024
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.MT.2021.881 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu chế tạo vật liệu trên cơ sở grapheme để hấp phụ các chất hữu cơ dễ bay hơi trong khí thải ở một số cơ sở công nghiệp 
  Cơ quan chủ trì Công ty CP Khoa học và Công nghệ HTChem 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Chủ nhiệm đề tài TS. Võ Hoàng Tùng 
  Lĩnh vực nghiên cứu 20599. Kỹ thuật vật liệu và luyện kim khác; 
  Thời gian bắt đầu 12/2021 
  Thời gian kết thúc 12/2022 
  Kinh phí 2551.1 
  Tóm tắt a. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan b. Thu thập thông tin tài liệu c. Đánh giá thực trạng xử lý các chất hữu cơ dễ bay hơi trong khí thải ở một số cơ sở công nghiệp tại Hải Phòng d. Nghiên cứu phân tain grapheme đ. Nghiên cứu kết dính grapheme e. Sản xuất thử vật liệu g. Thí nghiệm các đặc tính hấp phụ tử vạt liệu sản xuất thử h. Thử nghiệm thực tế tại cơ sở công nghiệp i. Hoàn thiện, đánh giá 
  Từ khoá Chế tạo vật liệu, Graphene, Hấp phụ chất hữu cơ, Chất hữu cơ dễ bay hơi, Khí thải 
  Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN 
 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)