Untitled Document
Hôm nay, 13/4/2024
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.YD.2022.903 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu đề xuất giải pháp can thiệp bằng bài tập vận động trị liệu ở tư thế đứng trong phòng chống bệnh suy tĩnh mạch chi dưới cho người lao động chế biến thủy sản Hải Phòng 
  Cơ quan chủ trì Viện Y học Biển 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Cơ quan quản lý đề tài Bộ y tế 
  Chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Trần Thị Quỳnh Chi 
  Lĩnh vực nghiên cứu 30101. Giải phẫu học và hình thái học 
  Thời gian bắt đầu 3/2023 
  Thời gian kết thúc 5/2024 
  Kinh phí 2.119511 
  Tóm tắt Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về vấn đề có liên quan. Nghiên cứu đề xuất tiêu chí, phương pháp xác định và đánh gá thực trạng và các yếu tố liên quan đến suy tĩnh mạch chi dưới. Đánh giá thực trạng suy tĩnh mạch chi dưới của người lao động chế biến thủy sản Hải Phòng. Đánh giá một số yếu tố liên quan tới suy tĩnh mạch chi dưới của người lao động chế biến thủy sản. Nghiên cứu xây dựng bài tập vận động trị liệu ở tư thế đứng trong phòng chống suy tĩnh mạch chi dưới. Thực nghiệm bài tập vận động trị liệu ở tư thế trong phòng chống suy tĩnh mạch chi dưới đối với người lao động chế biến thủy sản Hải Phòng. Đánh giá hiệu quả can thiệp và hoàn thiện bài tập, xây dựng tài liệu hướng dẫn bài tập vận động trị liệu ở tư thế đứng trong phòng chống suy tĩnh mạch chi dưới cho người lao động chế biến thủy sản. Đề xuất giải pháp phòng và điều trị bệnh suy tĩnh mạch chi dưới bằng bài tập vận động trị liệu 
  Từ khoá Suy tĩnh mạch chi dưới; Lao động chế biến thủy sản; Bài tập vận động; Trị liệu 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)