Untitled Document
Hôm nay, 13/4/2024
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.NN.2022.910 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất nanochitosan từ phụ phẩm tôm tại Hải Phòng 
  Cơ quan chủ trì Viện Tài nguyên và Môi trường biển 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Cơ quan quản lý đề tài Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam 
  Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thế Thư 
  Lĩnh vực nghiên cứu 21001. Các vật liệu nano (sản xuất và các tính chất) 
  Thời gian bắt đầu 5/2023 
  Thời gian kết thúc 4/2025 
  Kinh phí 2.287507 
  Tóm tắt Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về vấn đề có liên quan. Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đặc điểm, chỉ tiêu chất lượng phụ phẩm tôm tại Hải Phòng. Nghiên cứu xác định các điều kiện tối ưu. Đánh giá hiệu quả và đề xuất quy trình công nghệ. 
  Từ khoá Nanochitosan, Phế phụ phẩm tôm 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)