Untitled Document
Hôm nay, 13/4/2024
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 

  MS đề tài ĐT.NN.2022.909 
  Tỉnh Hải Phòng 
  Tên báo cáo Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất β-glucan từ bã men bia phục vụ nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng 
  Cơ quan chủ trì Viện Tài nguyên và Môi trường biển 
  Cơ quan chủ quản UBND thành phố Hải Phòng 
  Cấp quản lý đề tài Tỉnh, Thành phố 
  Cơ quan quản lý đề tài Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
  Lĩnh vực nghiên cứu 40504. Nuôi trồng thuỷ sản 
  Thời gian bắt đầu 5/2023 
  Thời gian kết thúc 4/2025 
  Kinh phí 1.877812 
  Tóm tắt Tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan. Đánh giá thực trạng bã men bia tại Hải Phòng. Nghiên cứu xác định các điều kiện tối ưu. Dự thảo quy trình sản xuất β-glucan từ bã men bia. Thực nghiệm quy trình sản xuất chế phẩm β-glucan từ bã men bia. Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm β-glucan từ bã men bia. Thử nghiệm sử dụng chế phẩm β-glucan trong nuôi tôm thẻ chân trắng. Đánh giá hiệu quả. 


   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)