Untitled Document
Hôm nay, 16/7/2024
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp can thiệp bằng bài tập vận động trị liệu ở tư thế đứng trong phòng chống bệnh suy tĩnh mạch chi dưới cho người lao động chế biến thủy sản Hải Phòng

Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về vấn đề có liên quan. Nghiên cứu đề xuất tiêu chí, phương pháp xác định và đánh gá thực trạng và các yếu tố liên quan đến suy tĩnh mạch chi dưới. Đánh giá thực trạng suy tĩnh mạch chi dưới của người lao động chế biến thủy sản Hải Phòng. Đánh giá một số yếu tố liên quan tới suy tĩnh mạch chi dưới của người lao động chế biến thủy sản. Nghiên cứu xây dựng bài tập vận động trị liệu ở tư thế đứng trong phòng chống suy tĩnh mạch chi dưới. Thực nghiệm bài tập vận động trị liệu ở tư thế trong phòng chống suy tĩnh mạch chi dưới đối với người lao động chế biến thủy sản Hải Phòng. Đánh giá hiệu quả can thiệp và hoàn thiện bài tập, xây dựng tài liệu hướng dẫn bài tập vận động trị liệu ở tư thế đứng trong phòng chống suy tĩnh mạch chi dưới cho người lao động chế biến thủy sản. Đề xuất giải pháp phòng và điều trị bệnh suy tĩnh mạch chi dưới bằng bài tập vận động trị liệu ...


 Xem tóm tắt

Nghiên cứu hệ thống bãi cát vùng biển ven bờ Hải Phòng và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng bền vững

Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về vấn đề có liên quan. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các bãi cát vùng biển ven bờ Hải Phòng. Đề xuất các tiêu chí lựa chọn bãi cát điển hình để khai thác và sử dụng bền vững. Nghiên cứu dự báo các hiện tượng nguy hiểm tại các bãi cát điển hình. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử WebGIS hệ thống bãi cát vùng biển ven bờ Hải Phòng phục vụ quản lý, khai thác và sử dụng. Đề xuất giải pháp khai thác sử dụng các bãi cát vùng biển ven bờ Hải Phòng bền vững. ...


 Xem tóm tắt

Các nhiệm vụ khác:

>> Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất nanochitosan từ phụ phẩm tôm tại Hải Phòng (26/7/2023)

>> Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất β-glucan từ bã men bia phục vụ nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng (26/7/2023)

>> Đánh giá thực trạng tật khúc xạ và đề xuất các giải pháp can thiệp ở học sinh trung học cơ sở tại thành phố Hải Phòng (13/3/2023)

>> Nghiên cứu chế tạo hạt vật liệu micro hợp kim Crôm – Niken ứng dụng phun phủ phục hồi các chi tiết chịu mài mòn. (13/3/2023)

>> Nghiên cứu chế tạo vật liệu trên cơ sở grapheme để hấp phụ các chất hữu cơ dễ bay hơi trong khí thải ở một số cơ sở công nghiệp (13/3/2023)

>> Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa liên quan đến 3 chiến thắng Bạch Đằng trên địa bàn Thủy Nguyên (13/3/2023)

Liên hệ:Trung tâm thông tin KH&CN Hải Phòng

Tel: 031-3848837 - Fax: 031-3920838 - Email: phongthongtintulieu@yahoo.com.vn

Bản quyền Phần mềm: Cục thông tin KH&CN QG (NASATI)