Các kỹ thuật

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 107
Tổng truy cập : 190,918

Môi trường nông thôn

Hải Phòng: Phát triển du lịch nông thôn gắn với nông thôn mới

Đề án “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng giai đoạn 2021-2025” sẽ tập trung đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch nông thôn, dự báo xu hướng, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm du lịch…. Để từ đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng.


Thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt Đề cương đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đề án này sẽ tập trung đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch nông thôn, dự báo xu hướng, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm du lịch…. Để từ đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng.

Cụ thể, sẽ tập trung nghiên cứu hiện trạng, tiềm năng phát triển du lịch tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, An Dương từ năm 2016 đến nay và đề xuất giải pháp phát triển du lịch nông thôn Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Hiện nay, Hải Phòng có 139/139 xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2025, Hải Phòng phấn đấu có 100% số xã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, 04 huyện hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

Hải Phòng đang tập trung xây dựng nông thôn mớitheo hướng gắn phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa đặc thù của thành phố Cảng, xây dựng các giải pháp hiệu quả để triển khai Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, cần quan tâm đến việc nâng cao đời sống cho người dân khu vực nông thôn, tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả, bền vững. Cùng với đó, các cơ quan hành chính công cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân nông thôn

Còn về triển du lịch nông thôn, hiện tại TP Hải Phòng có trên 50% số dân sống ở nông thôn, những năm gần đây, du lịch cộng đồng được phát triển và đã phát huy được hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, về cơ bản vẫn mang tính tự phát, quy mô nhỏ, sức lan tỏa hạn chế, hiệu quả kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng.

Do đó đề án này sau khi được đưa ra, đã nhanh chóng nhận được đồng thuận từ phía người dân và chính quyền các địa phương. Đây được xem là 1 trong những bước quan trọng để cụ thể hóa việc xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn phát triển kinh tế gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa đặc thù của thành phố Cảng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

99549-ntm.002621_hai-phong-phat-trien-du-lich-nong-thon-gan-voi-nong-thon-moi.pdf


Đinh Mười