Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 10674
Tổng truy cập : 57,998

Giới thiệu

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan:

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ.

- Tên giao dịch tiếng Anh: Hai Phong Statistics and Science and TechnologyInformationCenter (HPSTIC)

2. Địa chỉ: Số 01 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

3. Điện thoại: 02253.757.110

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC 

 

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng; được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ với Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm hiện nay được quy định tại Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 10/8/2023.

Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND thành phố Hải Phòng.

CHỨC NĂNG

Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ có chức năng thông tin, thống kê khoa học, công nghệ phục vụ công tác quản lý của nhà nước về khoa học và công nghệ của thành phố Hải Phòng.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học, công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của thành phố; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề, tạp chí thuộc lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học, công nghệ.

2. Tổ chức thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của thành phố theo quy định.

3. Khai thác, tra cứu và cung cấp các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài để phục vụ cho công tác xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác cho các chương trình, đề án quan trọng của địa phương, phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

4. Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; tham gia xây dựng, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của thành phố bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất.

5. Đầu mối kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hóa tại thành phố. Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của thành phố; phát triển, tích hợp hệ thống dữ liệu và thông tin quản lý của thành phố trong các lĩnh vực như: giáo dục, nông nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa... và chia sẻ công khai trên Hệ tri thức Việt số hóa để cộng đồng khai thác, sử dụng.

6. Thiết lập, triển khai và kết nối mạng VinaREN, các mạng thông tin khoa học và công nghệ khác; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học, công nghệ; dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ; thông tin kết quả nghiên cứu ứng dụng, các tiến bộ kỹ thuật tại thành phố; thông tin về các chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ.

7. Thực hiện, phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Tổ chức, tham gia tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, sự kiện, hội nghị, hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành tổ lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học và công nghệ.

9. Tổ chức, phối hợp tổ chức tham quan, học tập, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ.

10. Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo, sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

 

BAN GIÁM ĐỐC

1. Đồng chí Hòa Quang Dự - Giám đốc Trung tâm

- Điện thoại: 0989 838 683

2. Đồng chí Cấn Ngọc Bảo - Phó Giám đốc Trung tâm

- Điện thoại: 0903 438 606

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

- Trưởng phòng: Bùi Thanh Mai

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Quang Huy

- Điện thoại phòng: 02253.757.110

 

PHÒNG THỐNG KÊ - TƯ LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU

- Trưởng phòng: Trần Thị Phượng

- Phó trưởng phòng: Vũ Thị Thành

 

 PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Thị Lưu