Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 517
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Thế giới

Xem tất cả
Khí thải toàn cầu đang gia tăng khi, trái với các cam kết lỏng lèo của các quốc gia về chống biến đổi khí hậu. Nhưng đà tăng từ khu vực tư nhân và tiềm năng chưa được khai thác từ đổi mới và tài chính xanh cung cấp các con đường để thu hẹp khoảng cách phát thải này. Những phát hiện này cùng với đánh giá sâu rộng về hành động khí hậu, và các phép đo khí thải toàn cầu mới nhất đã được trình bày bởi các tác giả của Báo cáo “Khoảng cách phát thải 2018” trong một sự kiện ra mắt tại Paris.