Chuyên mục

 

Phương thức phát hiện hiệu quả rò rỉ nước ngầm
11-03-2020
Theo ước tính khoảng 20 - 50% lượng nước bị thất thoát do rò rỉ trong hệ thống cung cấp nước ở Bắc Mỹ. Vì thế, nhóm nghiên cứu tại trường Đại học California đã đề xuất một...
Châu Âu phát động thỏa thuận kiểm soát rác thải nhựa
11-03-2020
Hà Lan, Pháp, Đan Mạch cùng chính phủ của 16 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và 66 tổ chức (doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ) đã phát động một thỏa thuận...