Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 3644
Tổng truy cập : 57,998

Công trình lịch sử Hải Phòng

Giới thiệu Công trình Lịch sử Hải Phòng (03/11/2021)

Tâm huyết của thành phố và các nhà khoa học đầu ngành

Công trình “Lịch sử Hải Phòng” là công trình khoa học lớn nhất về lịch sử thành phố Hải Phòng từ trước đến nay, được thành phố Hải Phòng đầu tư nghiên cứu một cách bài bản với sự tham gia trực tiếp của tập thể các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành về khoa học lịch sử của Việt Nam. Công trình là kết quả của sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, khoa học của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, của Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử Hải Phòng; sự làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của tập thể nhóm nghiên cứu, biên soạn và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy địa phương; sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình của các nhà khoa học, các chuyên gia có uy tín.

Công trình phản ánh khá đầy đủ, khách quan, chân thực truyền thống lịch sử và văn hóa của vùng đất, con người Hải Phòng; có sự gắn kết và nằm trong chỉnh thể quá trình phát triển của lịch sử quốc gia, dân tộc, gắn với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng nói riêng ở giai đoạn sau này.

Kể từ khi có quyết định số 1855/QĐ-UB ngày 22/10/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc biên soạn công trình lịch sử Hải Phòng gồm 4 tập, vì nhiều nguyên nhân khách quan, đến nay, công trình được hoàn thiện và in ấn. Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn (nay được hợp nhất với Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành Trung tâm Thông tin, Thống kê Khoa học và Công nghệ - thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng.

bộ thông sử gần 2 vạn năm của Hải Phòng

Công trình "Lịch sử Hải Phòng" là bộ thông sử đầu tiên trình bày toàn bộ lịch sử gần 2 vạn năm của Hải Phòng, từ thời nguyên thủy đến năm 2020.

Công trình gồm 04 tập, do Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam làm Tổng biên tập, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Trong đó:

Lịch sử Hải Phòng tập I do cố GS.NGND. Hà Văn Tấn (Nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam) và PGS.TS Tống Trung Tín (Nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam, Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam) đồng Chủ biên, viết về lịch sử vùng đất Hải Phòng từ thời nguyên thủy đến năm 938.

Lịch sử Hải Phòng tập II do GS.TS.NGND. Vũ Minh Giang (Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Đại học Quốc gia Hà Nội) làm Chủ biên, viết về lịch sử vùng đất Hải Phòng từ năm 938 đến năm 1888.

Lịch sử Hải Phòng tập III do GS.TS.NGND Nguyễn Văn Khánh (Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội) làm Chủ biên, viết về lịch sử Hải Phòng từ năm 1888 đến năm 1955.

Lịch sử Hải Phòng tập IV do PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà (Giảng viên cao cấp Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) làm Chủ biên, viết về lịch sử Hải Phòng từ năm 1955 đến năm 2020.

Hình thức xuất bản

Công trình “Lịch sử Hải Phòng” được xuất bản dưới 02 hình thức: ấn phẩm in và ấn phẩm điện tử.

Ấn phẩm in (2000 bộ, mỗi bộ 4 tập) được phát hành tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, trường chính trị, thư viện... trên địa bàn thành phố, các nhà khoa học tham gia biên soạn, các tỉnh/thành phố trong cả nước…

Ấn phẩm điện tử xuất bản dưới dạng file pdf, được đăng tải trên:

+ Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng (https://haiphong.gov.vn);

+ Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (https://sokhcn.haiphong.gov.vn);

+ Cổng thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (http://hpstic.vn).

Là công trình khoa học có tầm vóc của thành phố, "Lịch sử Hải Phòng" mang giá trị học thuật, thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tìm hiểu lịch sử của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố; phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, khơi dậy niềm tự hào, mong muốn phát huy truyền thống tốt đẹp của con người và vùng đất Hải Phòng “Trung dũng, Kiên cường” trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tìm hiểu lịch sử vùng đất và con người Hải Phòng, bạn đọc bấm vào đường link đính kèm dưới đây:

Lịch sử Hải Phòng tập I: Từ thời nguyên thủy đến năm 938

Lịch sử Hải Phòng tập II: Từ năm 938 đến năm 1888

Lịch sử tập III: Từ năm 1888 đến năm 1955

Lịch sử Hải Phòng tập IV: Từ năm 1955 đến năm 2020