Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 4255
Tổng truy cập : 57,998

Công trình lịch sử Hải Phòng

Quá trình triển khai nghiên cứu, biên soạn và xuất bản Công trình Lịch sử Hải Phòng (08/11/2021)

Quá trình nghiên cứu, biên soạn

Nhận rõ ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử thành phố, ngày 26/5/1984, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ra Quyết định số 122/QĐ-TV về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử thành phố. Ngày 28/6/1984, Ủy ban nhân dân thành phố có Thông báo số 144/TB-UB  về việc biên soạn Lịch sử Hải Phòng.

Sau một thời gian dài chuẩn bị, ngày 03/4/1998, Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định số 502 QĐ/UB về việc thành lập Ban chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng và giao Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn (thuộc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, nay là Sở Khoa học và Công nghệ) là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Ngày 22/10/1998, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1855/QĐ-UB về việc biên soạn công trình lịch sử Hải Phòng gồm 4 tập.

Ngày 22/5/2001, Ủy ban nhân dân thành phố đã ra Quyết định số 965/QĐ-UB về việc phê duyệt kinh phí biên soạn Lịch sử Hải Phòng, trên cơ sở này, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ký hợp đồng với các chủ biên từng tập, chính thức khởi động việc tổ chức nghiên cứu, biên soạn công trình Lịch sử Hải Phòng.

Công trình thu hút được nhiều nhà khoa học đầu ngành, có uy tín của quốc gia tham gia như: GS.NGND. Hà Văn Tấn (Tổng chủ biên); PGS.TS. Tống Trung Tín (Chủ biên tập I); GS.TSKH.NGND Vũ Minh Giang (Chủ biên tập II); GS.TS.NGND Nguyễn Văn Khánh (Chủ biên tập III); PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà (Chủ biên tập IV); GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc (Tổng biên tập).

Sau 4 năm tích cực triển khai, hết tháng 3/2005, bản thảo Tập I, Tập III và Tập IV Lịch sử Hải Phòng đã hoàn thành và được đánh giá, nghiệm thu và xếp loại xuất sắc. Riêng Tập II chưa hoàn thành bản thảo nên chưa được đánh giá nghiệm thu.

Sau hơn 11 năm, xét thấy đây là một công trình rất lớn và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tái khởi động việc tiếp tục nghiên cứu, biên soạn và xuất bản công trình. Ngày 21/10/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có công văn số 2272/UBND-VX gửi Thường trực Thành ủy về việc xin ý kiến biên soạn, hoàn thiện công trình Lịch sử Hải Phòng. Ngày 08/11/2016, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng có công văn số 1109-CV/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy giao tiếp tục triển khai biên soạn, hoàn thiện công trình Lịch sử Hải Phòng để xuất bản.

Đến cuối tháng 9/2018, bộ bản thảo 04 tập của công trình đã hoàn thành và được chuyển Ban Tuyên giáo Thành ủy để tổ chức thẩm định theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Từ tháng 9 đến tháng 12/2018, Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức Hội đồng thẩm định gồm 30 thành viên là Lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy, một số đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo quận, huyện ủy, lãnh đạo Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Trường Chính trị Tô Hiệu và một số chuyên gia, nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực lịch sử nói chung, lịch sử Hải Phòng nói chung để thẩm định bản thảo toàn bộ công trình. Ý kiến của Hội đồng thẩm định được nêu trong Báo cáo tổng hợp các ý kiến nhận xét bản thảo công trình Lịch sử Hải Phòng ngày 14/12/2018 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng.

Sau khi nhận được Báo cáo tổng hợp các ý kiến nhận xét của Hội đồng thẩm định và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ đã mời GS. TS. NGND Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam làm Tổng biên tập cùng các chủ biên các tập của công trình và một số chuyên gia tiếp tục bổ sung, hoàn thiện bản thảo của công trình một cách nghiêm túc, chặt chẽ, cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm và yêu cầu cao về chất lượng.

Công trình Lịch sử Hải Phòng.

Ngày 20/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản số 543/BC-SKHCN gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo kết quả cuối cùng việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bản thảo công trình Lịch sử Hải Phòng. Sau một thời gian khẩn trương, nghiêm túc đánh giá, thẩm định, ngày 03/8/2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy có văn bản số 1973-BC/BTGTU về việc báo cáo kết quả thẩm định công trình Lịch sử hải Phòng, báo cáo Thường trực Thành ủy, đề xuất cho phép xuất bản công trình Lịch sử Hải Phòng.

Ngày 05/9/2020, Văn phòng Thành ủy có văn bản số 6981-CV/VPTU Thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương xuất bản, phát hành công trình Lịch sử Hải Phòng.

Như vậy, sau 22 năm (từ khi Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định về việc biên soạn công trình lịch sử Hải Phòng năm 1998), bản thảo công trình Lịch sử Hải Phòng đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu xuất bản.

Công tác xuất bản

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, ngày 26/10/2020, Ủy ban nhân dân thành phố có Kế hoạch số 254/KH-UBND Xuất bản, phát hành, giới thiệu, quảng bá công trình Lịch sử Hải Phòng. Triển khai thực hiện Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ đã giao Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định và đã chọn được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật - một nhà xuất bản có uy tín của quốc gia; đủ năng lực biên tập, xuất bản công trình lớn, có hàm lượng khoa học cao; in ấn đẹp làm đối tác xuất bản công trình.

Việc xuất bản được tiến hành cẩn trọng, nghiêm túc, khoa học với yêu cầu rất cao về chất lượng công trình. Trong quá trình xuất bản, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với nhà xuất bản và Tổng biên tập, chủ biên các tập của công trình để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh một số vấn đề khoa học phát sinh.

Đến nay, cả ấn phẩm điện tử file pdf và 2.000 bộ sách Lịch sử Hải Phòng được in ấn, xuất bản thành công, đảm bảo nội dung khoa học và tính thẩm mỹ để ra mắt nhân dân thành phố và bạn bè trong và ngoài nước.

Để tìm hiểu lịch sử vùng đất và con người Hải Phòng, bạn đọc bấm vào đường link đính kèm dưới đây:

Lịch sử Hải Phòng tập I: Từ thời nguyên thủy đến năm 938

Lịch sử Hải Phòng tập II: Từ năm 938 đến năm 1888

Lịch sử Hải Phòng tập III: Từ năm 1888 đến năm 1955

Lịch sử Hải Phòng tập IV: Từ năm 1955 đến năm 2020

Nguồn: Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN