Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 61264
Tổng truy cập : 57,998

Công trình lịch sử Hải Phòng

Khái quát nội dung Công trình Lịch sử Hải Phòng (08/11/2021)

Công trình Lịch sử Hải Phòng bao quát lịch sử vùng đất Hải Phòng từ khởi nguồn (kể từ khi có dấu tích của con người xuất hiện cách ngày nay gần 2 vạn năm) đến năm 2020, gồm 4 tập:

Tập I - Lịch sử Hải Phòng viết về lịch sử vùng đất Hải Phòng từ thời nguyên thủy đến năm 938. Đầu tập I có Lời giới thiệu của đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và Tổng quan lịch sử Hải Phòng do GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc chắp bút với tiêu đề: “Thành phố Cảng Hải Phòng trong tiến trình lịch sử đất nước”.

Lịch sử Hải Phòng tập I gồm 4 chương:

- Chương 1: Vùng đất Hải Phòng thời Nguyên thủy

- Chương 2: Vùng đất Hải Phòng thời kỳ dựng nước và giữ nước đầu tiên của dân tộc

- Chương 3: Vùng đất Hải Phòng thời kỳ nghìn năm đấu tranh giành độc lập dân tộc

- Chương 4: Vùng đất Hải Phòng từ thời họ Khúc giành quyền tự chủ đến đại thắng Bạch Đằng năm 938

Tập II - Lịch sử Hải Phòng viết về lịch sử vùng đất Hải Phòng từ năm 938 đến năm 1888, gồm 6 chương:

- Chương 1: Vùng đất Hải Phòng thời Ngô, Đinh và Tiền Lê (938 - 1009)

- Chương 2: Vùng đất Hải Phòng thời Lý, Trần, Hồ (1009 - 1407)

- Chương 3: Vùng đất Hải Phòng kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh và dưới thời Lê Sơ (1407 - 1527)

- Chương 4: Vùng đất Hải Phòng thời Mạc (1527 - 1593)

- Chương 5: Vùng đất Hải Phòng thời Lê - Trịnh và Tây Sơn (1593 - 1802)

- Chương 6: Vùng đất Hải Phòng thời Nguyễn (1802 - 1888)

Tập III - Lịch sử Hải Phòng viết về lịch sử Hải Phòng từ năm 1888 đến năm 1955, gồm 4 chương.

- Chương 1: Hải Phòng những năm cuối thế kỷ XX

- Chương 2: Hải Phòng trong ba thập kỷ đầu thế kỷ XX

- Chương 3: Hải Phòng từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

- Chương 4: Hải Phòng từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến tháng 5 năm 1955

Tập IV - Lịch sử Hải Phòng viết về lịch sử Hải Phòng từ năm 1955 đến năm 2020, gồm 5 chương.

- Chương 1: Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, cải tạo kinh tế, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1955 - 1965)

- Chương 2: Vừa sản xuất, vừa chiến đấu, góp phần đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại và phong tỏa của đế quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam (1965 - 1975)

- Chương 3: Vượt khó khăn, tạo bước phát triển mới về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng (1975 - 1985)

- Chương 4: Hải Phòng trong những năm đầu thời kỳ đổi mới và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1986 - 2000)

- Chương 5: Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp, dịch vụ vảng theo hướng văn minh, hiện đại (2001 - 2020)

Lời giới thiệu Công trình Lịch sử Hải Phòng của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Đây là lần đầu tiên, Hải Phòng có một bộ thông sử trình bày toàn bộ lịch sử gần 2 vạn năm. Công trình được nghiên cứu trên quan điểm khoa học biện chứng, khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể, tôn trọng sự thật lịch sử; đề cao phương pháp sử học truyền thống, đồng thời vận dụng phương pháp luận nghiên cứu hiện đại, các phương pháp liên ngành, đa ngành, mở rộng khai thác tất cả các nguồn tư liệu trong các kho sách, thư viện, trung tâm lưu trữ trong nước, quốc tế, trung ương và địa phương, đặc biệt là tư liệu khảo cổ học và tư liệu dân gian còn lưu giữ được trên địa bàn Hải Phòng và phụ cận.

Bên cạnh đó, quá trình nghiên cứu, biên soạn Công trình diễn ra trong một thời gian dài cũng là cơ hội để các nhà khoa học có điều kiện để sưu tầm, thu thập hệ thống tư liệu lịch sử dày dặn, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, công phu và cập nhật khá đầy đủ, toàn diện những kết quả nghiên cứu mới nhất có liên quan đến lịch sử Hải Phòng; góp phần làm cho nội dung Công trình thêm sâu sắc, toàn diện và chính xác hơn.

Nguồn: Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN