Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 77931
Tổng truy cập : 57,998

Công trình lịch sử Hải Phòng

Giá trị của Công trình Lịch sử Hải Phòng (08/11/2021)

Lịch sử Hải Phòng là bộ thông sử địa phương khá đồ sộ và có giá trị cao trên nhiều phương diện.

Về giá trị định hướng tư tưởng

Công trình Lịch sử Hải Phòng phản ánh khá đầy đủ, khách quan, chân thực truyền thống lịch sử và văn hóa của vùng đất, con người Hải Phòng; có sự gắn kết và nằm trong chỉnh thể quá trình phát triển của lịch sử quốc gia, dân tộc, gắn với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng nói riêng ở giai đoạn sau này (giai đoạn cận, hiện đại).

Với sự nghiên cứu chuyên sâu của các tác giả về các quá trình, sự kiện, đời sống văn hóa -  xã hội và nhân vật lịch sử Hải Phòng qua các thời kỳ; về các mối liên hệ liên vùng, mối liên hệ với lịch sử quốc gia, dân tộc; công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm cho nhận thức về lịch sử Hải Phòng có thêm chiều sâu, toàn diện, chính xác hơn. Đồng thời, với nội dung phong phú, toàn diện, nhiều tư liệu mới, có giá trị, bố cục chặt chẽ, được trình bày một cách hệ thống, khoa học; công trình Lịch sử Hải Phòng đảm bảo đầy đủ yêu cầu về tính định hướng tư tưởng chính trị, lịch sử, văn hóa, tính trung thực lịch sử và có tính giáo dục truyền thống cao đối với các thế hệ nối tiếp.

Công trình Lịch sử Hải Phòng gồm 04 tập từ thời nguyên thủy đến năm 2020.

Về giá trị khoa học, lịch sử

Công trình được nghiên cứu nghiêm túc, công phu với bố cục chặt chẽ, cân đối giữa các phần, các chương. Việc phân kỳ lịch sử hợp lý, đảm bảo phản ánh khách quan, chân thực các thời kỳ và mốc sự kiện, nhân vật lịch sử quan trọng, nổi bật, mang tính bước ngoặt của từng giai đoạn. Hệ thống số liệu, tư liệu lịch sử rất phong phú, đáng tin cậy, minh chứng sinh động về lịch sử Hải Phòng qua các thời kỳ.

Công trình Lịch sử Hải Phòng có tính kế thừa và độc lập trong quá trình nghiên cứu. Công trình mang đặc trưng rất riêng về mảnh đất và con người Hải Phòng nhưng vẫn cho thấy được mối quan hệ gắn bó, thống nhất giữa lịch sử Hải Phòng với lịch sử Việt Nam, khu vực và thế giới, với lịch sử Đảng nói chung, lịch sử Đảng bộ Hải Phòng nói riêng.

Giá trị của công trình còn là sự kịp thời cập nhật những phát hiện, kiến giải sâu sắc và mới mẻ về một số sự kiện, tư liệu lịch sử liên quan đến lịch sử Hải Phòng.

Về giá trị thực tiễn

Bộ sách Lịch sử Hải Phòng là công trình khoa học có tầm vóc của thành phố về giá trị học thuật, thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tìm hiểu lịch sử của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Có giá trị phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, khơi dậy niềm tự hào, mong muốn phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ con người Hải Phòng nói riêng, con người Việt Nam nói chung trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với sự nghiên cứu chuyên sâu của các tác giả về các quá trình, sự kiện, đời sống văn hóa - xã hội và nhân vật lịch sử Hải Phòng qua các thời kỳ; về các mối liên hệ liên vùng, mối liên hệ với lịch sử quốc gia, dân tộc; Công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm cho nhận thức về lịch sử Hải Phòng có thêm chiều sâu, toàn diện, chính xác hơn. Đồng thời, với nội dung phong phú, toàn diện, nhiều tư liệu mới, có giá trị, bố cục chặt chẽ, được trình bày một cách hệ thống, khoa học; Công trình Lịch sử Hải Phòng đảm bảo đầy đủ yêu cầu về tính định hướng tư tưởng chính trị, lịch sử, văn hóa, tính trung thực lịch sử và có tính giáo dục truyền thống cao đối với các thế hệ nối tiếp.

Nguồn: Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN