Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 279
Tổng truy cập : 57,998

Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc (21/10/2015)

 Ban Giám đốc

1. Đồng chí Lê Thị Thu Giang – Giám đốc Trung tâm.

- Điện thoại: 0225.3853767

- Nhiệm vụ:

+ Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: tài chính kế toán; kế hoạch tổng hợp; tổ chức cán bộ; văn thư, hành chính, quản trị; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thông tin tuyên truyền.

+ Phụ trách các phòng: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Thông tin Tuyên truyền; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Thông tin Tư liệu và Thống kê.

+ Tham gia các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố.

+ Là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trung tâm.

 


Các tin liên quan