Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 322
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Cần làm gì để phát huy dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng? (19/11/2018)

Đây là định hướng nghiên cứu của đề tài khoa học cấp thành phố mang tên:“Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu đảm bảo dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng” của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, do đồng chíVũ Hữu Cần làm chủ nhiệm.

 

 

Theo nghiên cứu, thời gian qua, vấn đề dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nói chung và tại Đảng bộ thành phố nói riêng được thực hiện tốt hơn qua từng năm và qua mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng, phù hợp với sự phát triển thành phố và đất nước. Các nguyên tắc, thủ tục, quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từng bước được hoàn thiện và dần đi vào nề nếp. Các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tiến hành cơ bản đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng.

 

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực và kết quả đạt được, việc thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Đó là tình trạng chấp hành kỷ luật không nghiêm; Sự vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn diễn ra khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng; Công tác kiểm tra giám sát và xử lý đảng viên vi phạm chưa đủ sức răn đe…

 

Xuất phát từ thực trạng đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo thực hiện tốt dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở Đảng bộ thành phố từ nay đến năm 2025, đó là: Thực hiện tốt công tác tư tưởng, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về thực hiện dân chủ; Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra; Phát huy vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; Công khai minh bạch hoạt động của Đảng, xây dựng văn hóa kiểm tra của Đảng; Có hình thức động viên, khen thưởng và xử lý sai phạm kịp thời, công bằng.

 

Nhận xét về giá trị khoa học và thực tiễn của đề tài, trong hội nghị tư vấn đánh giá tổ chức chiều 16/11 tại Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy – chủ tịch Hội đồng cho biết, số liệu và những phân tích đánh giá xác thực của đề tài là căn cứ để xây dựng hệ thống tiêu chí về dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng./.

 

Hoàng Dũng