Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 282
Tổng truy cập : 57,998

Phòng Công Nghệ Thông Tin

Chức năng nhiệm vụ phòng công nghệ thông tin (21/10/2015)

Phòng Công nghệ thông tin

- Trưởng phòng: Nguyễn Anh Dũng

- Điện thoại phòng: 0225.3920273

1. Vị trí, chức năng: Phòng Công nghệ thông tin là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức triển khai các hoạt động công nghệ thông tin, chuyên trách công nghệ thông tin của Sở và của ngành.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Sở, ngành trình phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của Trung tâm và của Sở;

- Bảo đảm kỹ thuật và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, giải quyết, khắc phục sự cố máy tính và các sự cố liên quan đến an toàn, an ninh thông tin trên mạng máy tính của Trung tâm và của Sở;

- Bảo đảm kỹ thuật, duy trì hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu, cổng thông tin điện tử và các hệ thống công nghệ thông tin khác của Trung tâm, của Sở và  ngành;

- Tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ  khoa học và công nghệ của Sở, ngành. Tổ chức và thực hiện việc nghiên cứu, ứng dụng, dịch vụ, tư vấn, đào tạo về công nghệ thông tin đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.


Các tin liên quan