Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 8824
Tổng truy cập : 57,998

Các Chương trình KH&CN khác

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (10/04/2014)

- Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2016 thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Nội dung chi tiết xem tại đây.

- Quyết định phê duyệt và nội dung Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Nội dung chi tiết xem tại đây.

- Quyết định phê duyệt và danh mục các nhiệm vụ thực hiện năm 2012 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Nội dung chi tiết xem tại đây.

- CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG THÔN MỚI ĐƯỢC TRIỂN KHAI NĂM 2013

 

TT

Mã số

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

1.    

DAUD.NTM.2012.624

Xây dựng mô hình sản xuất nấm ăn và phân mùn hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên

Ủy ban nhân dân xã Minh Tân

2.    

DAUD.NTM.2012.625

Xây dựng mô hình sản xuất nấm ăn và phân mùn hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo

Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến

3.    

DAUD.NTM.2012.619

Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học EM-Bioaktiv nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các điểm thu gom rác tập trung của xã Tiên thắng, huyện Tiên Lãng

Ủy ban nhân dân xã Tiên Thắng

4.    

DAUD.NTM.2012.626

Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học EM-Bioaktiv nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các điểm thu gom rác tập trung của xã Trân châu, huyện Cát Hải

Ủy ban nhân dân xã Trân Châu

5.    

DAUD.NTM.2012.620

Xây dựng mô hình xử lý nước thải hộ sản xuất bún và giết mổ bằng công nghệ sử dụng polyme diệt khuẩn tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên

Ủy ban nhân dân xã Phù Ninh

6.    

DAUD.NTM.2012.621

Xây dựng mô hình sản xuất nước sinh hoạt sử dụng chất xử lý nước PAC-HAPI tại xã An thắng, huyện An Lão

Ủy ban nhân dân xã An Thắng

7.    

DAUD.NTM.2012.622

Xây dựng mô hình ứng dụng chất xử lý nước PAC-HAPI trong sản xuất nước sinh hoạt nông thôn tại xã Đoàn xã, huyện Kiến Thụy

Ủy ban nhân dân xã Đoàn Xá

8.    

DAUD.NTM.2012.633

Xây dựng mô hình sản xuất giống khoai tây sạch bệnh có nguồn gốc từ nuôi cấy mô tế bào thực vật tại xã Việt Tiến - Vĩnh Bảo

Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến

9.    

DAUD.NTM.2012.628

 Xây dựng mô hình ứng dụng công thức luân canh cây trồng mới nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp tại xã Minh Tân - Thủy Nguyên

Ủy ban nhân dân xã Minh Tân

10.            

DAUD.NTM.2012.627

Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên

Ủy ban nhân dân xã Phù Ninh

11.            

DAUD.NTM.2012.632

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau theo VietGap tại xã An Hòa, huyện An Dương

Hợp tác xã SX và CP Rau An Hòa

12.            

DAUD.NTM.2012.629

Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Neo polymic xử lý môi trường ao nuôi cá cảnh tại xã An Thắng - An Lão

Ủy ban nhân dân xã An Thắng